ISOREFLEKT, högeeffektiv isolering, radon- och ångspärr för krypgrunder

330,00

ISOREFLEKT höjer temperaturen i krypgrunden med hög värmeessivitet som skyddar mot i grunden förekommande markkyla från ex berg, grus och sand. 97%  husets läckande värmestrålning reflekteras av ISOREFLEKTs aluminiumskikt.

Ångspärren är mycket dragstark och fungerar väl då grundbotten är stenig genom sin flexibilitet och styrka från dubbla polyetenlager.

Efter 2-5 år har normalt en investering i ISOREFLEKT blivit återbetald genom energibesparing. Om avfuktare är installerad höjs även effekten genom ett par grader högre temperatur i krypgrunden och därmed lägre relativ fuktighet.  Normalt är att avfuktaren går ner till halva driftstiden jämfört med om åldersbeständig 0,2mm plast.

ISOREFLEKT ger ett spärrskikt mot  exempelvis radon, fukt, jordgaser, jordbakterier, markväxande mögel (mykotoxiner) samt sumpgaser. Temperaturen i mark under Isoreflekt faller när den läggs ut och därmed reduceras biologisk aktivitet.  Svampar, mögelsvampar och jordbakterier passiviseras av den ökade kylan vilket även det reducerar eventuella lukter från nedbrytningsprocesser.

Förlorar ej effekt av damm etc, och är brandskyddad.
Säljs på rulle (diameter 47 cm) som normalt går enkelt in i en kombibil.

För stark och åldersbeständig sammanfogning rekomenderas TrygghetsVaktens åldersbeständiga tejp. Två rullar tape per rulle Isoreflekt beräknas.

  • Längd 40 meter,bredd 125 cm,
  • Tjocklek 4mm
  • Vikt 12 kg
  • 50 m2 per rulle och 59,90 Kr/m2
  • Värmeemmisivitet 0,04 -0,05
  • Ånggenomgångsmotstånd >3,4*10 000 000s/m, Sd>100m
  • Reflektionsgrad 97%

Få offert på granskning och installation »
(tillsvidare bara i Österbotten)

Leveranstiden varierar mellan 2 och 6 veckor.