Köp- och leveransvillkor

Juridiska personer i detta avtal är: Oratrade ab oy, FO-nummer 2470098-4, nedan kallad Säljaren och den juridiska person eller företag som godkänt avtalet nedan kallad Beställare.

Avtal mellan Säljaren och beställaren

 1. För att göra en beställning krävs ingen registrering.
 2. Beställaren måste vara minst 18 år.
 3. Vid beställning måste beställaren registrera namn, leveransadress, e-postadress, postadress,  och telefonnummer. Dessa personuppgifter hanteras konfidentiellt.
 4. Beställningen görs på Säljarens nätbutik, per e-post eller telefon och ett bindande köpeavtal uppstår mellan Beställaren och Säljaren när Beställaren fått beställningsbekräftelse från Säljaren per e-post.
 5. Kontakt mellan Beställare och Säljaren sker via e-post info@oratrade.fi, per post eller på telefonnummer +358500 953410 (vardagar 10-18)

Priser

 1. Giltigt pris är det pris som i varje enskilt fall visas i Säljarens nätbutik. Priset på enskilda produkter kan variera beroende på beställningens storlek och leveranstid. Det slutliga och bindande totalpriset syns på beställningens sammandragssida och på orderbekräftelsen. Beställningens totalpris innehåller moms.
 2. Till beställningen tillkommer vanligtvis inga fraktkostnader inom Finland (fraktfritt) I speciella fall där fraktkostnader tillkommer anges detta separat i orderbekräftelsen. 

Leverans

 1. Normalt beställs varan från fabriken ca en gång var tredje vecka Detta betyder att leveranstiden normalt kan variera mellan två till fem veckor. Exaktare leveransvecka framgår på hemsidan där de för tidpunkten aktuella beställningstider och leveranstider är antecknade. Beställningstiderna kan även vara beroende på fabrikens belastning men om de avviker meddelas de så exakt som möjligt i samband med orderbekräftelsen.  För de varor vi har i lager är leveranstiden 2-4 arbetsdagar. Med leveransvecka menas den vecka som vararna lämnar Säljarens lager mot beställaren.
 2. Leverans sker med av säljaren vald transportör enligt den valda transportörens transportvillkor
 3. Specialtransporter och önskemål överenskommes separat

Betalningssätt

Dessa betalningssätt kan användas

 1. Nätbanken I samband med beställningen.
 2. Faktura i samband med leveransen. Betalningstid 14 dagar efter leverans från Säljaren. Äganderätten till varan övergår när betalningen är gjord.

Avbeställningsrätt och returrätt

Om beställaren ångrar sig kan beställningen annulleras ända tills den är överlämnad till transportören.

Konsumenten har 14 dagars retur och bytesrätt enligt konsumentskyddslagen. Rätt att returnera varan är att produkten är oanvänd och i original skick och förpackning, Beställaren står för transportkostnaderna. Återbetalning av returnerad vara sker inom 14 dagar med avdrag för eventuella transportkostnader.  

Mottagande av leveransen

Före leveransen kvitteras bör beställaren undersöka emballaget och godset i händelse av transportskador. Om försändelsens omslag är skadat, bör produkterna undersökas. Om produkterna är skadade måste skadan registreras i forsedeln. Säljaren rekommenderar också fotografering av skadan. Eventuell skadeanmälan ska sändas till info@oratrade.fi med fotografier som bilaga.

Reklamation

Om beställaren har fått fel produkt eller om beställningen på annat sätt är felaktig bör detta genast meddelas till Säljaren, senast inom 7 dagar, per e-post info@oratradent.fi. Säljaren kontaktar beställaren utan dröjsmål för att rätta till felet.

Garanti

Säljaren ger 7 års garanti på TrygghetsVaktens alla produkter. Detta förutsätter att de monteras och underhålls enligt produktens anvisningar som medföljer vid leveransen. Felaktig eller söndrig produkt ersätts kostnadsfritt av säljaren fortast möjligit. För eventuella andra produkter som köps t.e.x visiren ges normala av fabriken beviljade garantier.

Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för leveransens försening på grund av utomstående händelser som Säljaren inte kunnat inverka på, t.ex. krig, naturkatastrofer, myndigheters beslut, trafikproblem, strejker, fabrikens förseningar eller motsvarande händelser.

Meningsskiljaktigheter

Meningsskiljaktigheter försöker vi i första hand lösa genom diskussioner och egna lösningar. Om detta inte lyckas, kan beställaren ta kontakt med konsumentrådgivningen. Om enighet inte uppkommer kan beställaren, föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden. Detta är avgiftsfritt för båda parter. Om meningsskiljaktigheterna slutligen hamnar hos domstolen behandlas ärendet i tingsrätten på Säljarens hemort

Oratrade Ab Oy
Båthusvägen 12
66800 Oravais
www.oratrade.fi
info@oratrade.fi
0500-953410